Personakt

Håkan Nilsson Trolle

Född:1605 Jönköping, Björkö.

Barn med ?

Barn:
Johan Håkansson Trolle (1635 - 1682)
Nils Håkansson Trolle (1635 - 1705)

Noteringar

Noteringar

Uppgifterna om Håkan Nilsson Trolle är hämtade från Internet, främst Anbytarforum.

"Östra Göinge Dombok 1696 (mål 53): Corporalen manhaftig Håkan Nilsson Trolle,

angående lägersmål med dess tjänstepiga Hanna Trulsdotter som fött ett drängbarn Johan

benämnd, som nu är en månad gammal, hans andra och hennes första förseelse"/Internet:

Rötter/Börje Olsson.

"1706 13 juni nr 46

Därnäst inställde sig fjärd man Jöns Trulsson i Övraryd emot fjärd man Ingeman Jönsson i

Böglarehult angående något guld och silver som han efter obligation och förskrivning till corpr

Håkan Trolle av den 4 nov 1701 sig förbundit antingen det ena med det andra in natura vid

dess hemkomst väl förvarat åt honom tillhanda hålla eller ock på händande dödsfall låter

därav leverera till dess med Hanna Trulsdr avlade lille son Johan 20 dlr smt men som han allt

godset bestående av en silverbägare och 16 pund en guldring som går 3 gången runt fingret

och en om 6 rdl samt en dito för 3 rdl icke dessmindre innan han förut sökt rättens avsikter till

corporalens arvingar utgivit, att Ingeman fördenskull måtte bepliktas för nämnda summa av 20 dlr smt som boet innehåller stå att svara denna omyndige och honom denna summa av sitt

eget refundera.

1706 14 juni nr 65

Därnäst sökte bonden och fjärd man Ingeman Jönsson i Böglarhult lagligen tilltala cornettskan madame Maria Trolle i Strönhult angående sitt skadestånd för de emot revers av den 17 okt 1702 till henne levererade dess salig broders corpralen Håkan Trolles saker, medan honom efter tingsrättens i går utfallna dom skall blivit ålagd betala 20 dlr smt med intresse, för det han emot sin utgivna obligation samma penningar icke till salig corporalens son levererat. Men medan nämnda cornetska invände intet kunna svara i saken utan sådant tillkommer hennes man och målsman cornetten Jockim Fritz som nu vara hemkommen och för dess sjukdoms skull av svåra sår och blessyrer, personligen inte kunna vid tinget möta och i saken tala och svara. Varför tingsrätten uppskjuter saken till nästa ting.

(.. etc)


Håkan förlorade sin adelstitel, då han underlåtit att göra rusttjänst för att slippa delta i

trettioåriga kriget som pågick då. Trettioåriga kriget utbröt i Böhmen i Tyskland år 1618. I detta

krig deltog Sverige med kung Gustav II Adolf i spetsen och konungen stupade som bekant i

slaget vid Lützen den 6 november 1632. Kriget avslutades i och med westfaliska freden år

1648.
Född: 1605 in Jönköpings län 1 Allmogesläkten Trolle i Östra härad är förmodligen inte släkt med den gamla frälsesläktenTrolle.Hette han Trolle eller var det ett namn som sönerna av någonanledningtog? Barn Nils* Håkansson Trolle b: ABT 1635 in Jönköpings län Johan Håkansson b: AFT 1635 in Björkö (F)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1605 Födelse 1605 Jönköping, Björkö
1635 Sonen Johan Håkansson Trolle föds 1635
1635 Sonen Nils Håkansson Trolle föds 1635 Jönköping
1682 Sonen Johan Håkansson Trolle dör 1682-03-12 Ryd, Björkö
1705 Sonen Nils Håkansson Trolle dör 1705 Örkened, Strönhult