Personakt Antavla

Per Julius (Julle) Olsson

Blev 28 år.

Far:Olof Josua Persson (1844 - 1912)
Mor:Hanna Paulina Andersdotter (1853 - 1943)

Född:1886-08-29 Nösslinge, Gällared.
Begravd:Ullared.
Militär:från 1907-02-23 till 1908 Varberg.?Infanterist.

Beväringsrekryt N 130 9/07 Olsson.
 
Emigrerade:1913-06-06 Göteborg.Julles (Julius Olssons) Dagbok från sin resa till Amerika 1913.
Avskrift av den lilla svarta notisboken som finns i Sjö. (Elna 2013)
Onsdagen den 4/6 1913
En treflig resa har besett största delen af Göteborg besök Augusta i Ängnared varit och hälssatt på Teresia Svänsson besåg nattlifvet som var hemskare än jag någonsin kunnat ana.

Torsdagen 5/6 1913

En vacker dag som jag begangnade helt och hållet till att luffa omkring staden och dess parker. Slåttsskogen med sina jersgårdar var det vakraste jag såg. På kvällen var jag på Härland(?) och drack saft med Teresia och en rar flicka till Hilda Jakobson.

Fredagen den 6/6 1913

Calypso
Sedan jag äfter att hava vilat mig till kl 12 på dagen hålde jag mig i stillhet det mästa för jag var bra trött jag steg ombord 10.30 afseglingen. ?? Vädret det alra bästa och jag ligger i min hytt och skrifver dässa rader, kl. är nu öfver 1.
3 vackra flickor vara vid båten och prydde mig med blommor.

Lördagen den 7/6 1913

Dagen börjar tämligen vacker men öfvergår snart till tämligen hård stårm men man dansade rätt ducktigt fart golfvet gungade de alra mästa vara mer eller mindre sjösjuka men jag fick icke veta vad det vill säga jag bara tyckte att det var roligt att det gungade
Calypso

Söndagen den 8/6 1913

Dagen var en mycket vacker dag alla hade nu blifvit raska i jen danssen var igång för det mästa fasten dansebanan gungade rätt bra vi komm till Hull kl. 8 em men fingo ligga på båten om natten. Men jag var i staden på kvällen och tittade på gatulifvet det var många gånger värre än i Göteborg.

Måndagen den 9/6

Nu blefva vi skilda åt som får och getter vi vara unjefär 25 personer som skulle till London vi fingo åka på vangn till station där ifrån med tåg i svindlande fart igenom det utomordeligt vackra langskapet komma till London på stationen en ofantlig station möter oss Gunn ? linjen och vi fingo åka vangn en ½ timma till sjömanshemmet där vi måde bra.

Tisdagen den 10/6 1913

Hela dagen användes till att bese staden både till fots och i bil den intresantaste dag jag hittills haft i hela mitt lif på kvällen blef där en eldsvåda och jag hade turen att se brandkåren rycka ut och ofantliga människomassor samlas.

Onsdagen den 11/6 1913

Äfven denna dag använder till att stråssa ikring i London mäst i de fattigaste kvarteren samt ibland skeppsdockorna i dessa kvarter får man se ett rysligt elände här är ofantligt tätt med krogar och rysligt smutsigt för min del hållde smutssen på att fylla ögonen.

Torsdagen den 12/6 1913

Med saknad lämnade vi det Svänska sjömanshemmet där vara vi något öfver 25 svenskar och alla mådde de bra jag tyckte att jag har aldrig mått bättre vi hade ricktigt kalas hela tiden på kvällarna hålde föreståndarinnan gudstjänst. Vi åkade i vangn äfven nu en lång väg till södra staden där vi stego på tåg och rusade med en ryslig fart söderut det såg ut som om London skulle räckt hela tiden men hon tog äntligen slut. Landskapet här i södra England är utomordentligt vackert det är för det mästa som en villa stad jordbruket ser inte ut att vara så välskött alla fält äro inhängnade med hagtornshäckar och vackra aleer. Kanaler järnvägar gå kårs om varandra i alla ricktningar. På några sträckor av lanskapet är upptaget af bangårdar. Tågen ha en ryslig hastighet och öfveralt möter man tåg på dässa 2 till 4 spåriga järnvägar. Man åker lika fint i 3 klass som i 2 klass hemma i Sverige klockan 3 på em stego vi ombord på Askania Och kl. 5.15 lämnade vi Europa. Utloppet från Suthhamton är ovanligt vackert. Vädret var det alra bästa och med glada sinnen gingo vi till sjöss mot det lovprisade landet.

Fredagen den 13/6 1913

Båten är icke allestädes så bra som di måla ut den till i rese handböckerna men jag tycker att den är så bra som den järna kan va luften är tämligen ren så ren som den järna kan va när fålk står och kräks i varenda vrå. Maten är likaså mycket bra så att jag förvårnar mig öfver att di kan.

Lördagen den 14/6 1913

hålla den så bra tvättrummen äro för smålika så äfven bygda sälskapsplatser men man begangnar flitig däcket till att ligga på man bara virar en filt om sig så kan man ha i hafvet ? så mycket man vill det engelska fålket ser rysligt snälla och rara ut men de äro inte så vackra kararna röker jämt.

Söndagen den 15/6 1913

Sjunga och spela göra de jämt se ut att vara glada och sälskapliga och jag tycker att det skulle varit rysligt roligt att kunnat deras språk.?Idag har vi fått ekstra god mat så jag känner mig ricktigt välmående på kvällen hade vi gudstjänst på engelska det var roligt att se med vilken andackt de deltaga i sången.

Måndagen den 16/6 1913

Hafvet som förut varit tämligen lugnt gör nu uppror. Jag kunde aldrig trott att en så pass stor båt kunde gunga så mycke om jag icke själv varit med

Tisdagen den 17/6 1913

Äfven idag rasar stårmen och en stor del av fålket äro mer eller mindre sjuka ja en Englisman hade blifvit grubblande så att ahn behagade att håppa i Atlanten kl. 11 på kvällen kaptenen ståppade ångaren och en räddningsbåt gick ut att söka få upp honom men han blef i djupet

Onsdagen den 18/6 1913

Torsdagen den 19/6 1913

Dagen var för det mästa stormig, mot kvällen blev luften mycket kall så att vi voro nu i närheten af isberg och klockan 10 på kvällen voro vi alldeles i närheten av ett stort isberg det såg vackert ut i strålkastarens ljus

Fredagen den 20/6 1913

Äfven idag äro vi inne bland isberg och tidigt på mårgonen voro uppe och tittade på dessa vackra föremål di se ut som stora berg tåppar aldeles snövita till färgen kl 2 em. syns land det är Nju funlands södra udde som jag först fick skåda af den nya värden det är roligt att äfter så lång resande på hafvet få se land hafvet är idag nästan lungt det har varit ….. ……. Det gick ….. öfver jag fick icke se någon som blef vacsinerad
På kvällen samlades för första gången all skandinavisk ungdom till dans och hade roligt äfven jag kände mig glad och vi hålde på till vi inte fingo skränas längre jag såvde gått om natten och steg inte upp fören vällingklockan ringde på mårgonen

Lördagen den 21/6 1913

En vacker dag hafvet aldeles lungt luften är betydligt varmare än bland isbergen fålket glada och friska alla samman
På kvällen var där konsärt i matsalen som jag bevistade i sälskap med en Nårsk flicka. Skandinaverna dansade hela kvällen och i musikrummet spelades piano och gramofon så att dät var i det gädje över alt på båten.

Söndagen den 22/6 1913

Tidigt på mårgonen steg jag upp för att se på den nya värden vi hade nämligen nu kommit så långt att vi kunde se det fasta landet det ser ovanligt vackert ut hag skogklädda berg djupa dalar men det ser ut att vara bebyggt endast lite utmed hafvet

Måndagen den 23/6 1913


Tisdagen den 24/6 1913

Midsommardagen
jag hade just lagt mig att såfva på järnvägsvangnen då han började hoppa hela tåget hade urspårat utan lokomotfvet och de 2 närmast följande vangnarna själf åkade jag i den tredje det var en af de som voro värst ute men det gick ganska mackligt till jag fick tag i min kappsäck och kröp ut igenom ett fönster hade endast fått en obetydligt skrubbsår på högra knäet ja nu när allt fålket ock deras saker blifvit framplockat samlades fålket på kanterna jag såg bara en karl som var svårare skadad i högra benet vi andra slogo oss ned på kanterna af banvallen och spisade vår frukost ja det smakade bra och fålket skrattade åt spicktaklet men det var ett förargligt uppehåll i resan men dagen är vacker nästan för varm så att vi

Onsdagen den 25/6 1913

Efter att hafva fått ett par timmars sömn i sittande ställning kände jag mig ricktigt välmående och lanskapet är rysligt härligt?på grund af att passagerarna blifvit skingrade genom olyckshändelssen blef där ingen reda med ledningen af dom där för kom jag att åka ett stycke för långt det var skada för annars hade jag kommitt fram mycket fortare det var ju gått att jag kunde språket så pass att jag kunde fråga mig fram, och förstå lite grand annars vet jag ej vad det blifvit af jag hade nästan omöjligen kommit på rätt köl igen men nu gick det bra. Det var bara dumt att jag icke följde med till Cikago för det hade inte kåstat mig någon ting di hade fått låtit mig åka tillbaks igen för intet. Nu är jag rätta vägen igän och sitter nu på Niagara gränsstation och skrifver dätta här är rysligt varmt så att alla går rysligt lätt klädda själf är jag aldeles för mycket klädd så att jag svettas så mycket kl. 6 em. gå tåget till Jamestown och det blir ett tågombyte i Bufalo sedan gick det direckt till Jamestown dit jag anände kl. 11 på kvällen ja nu vara goda råd dyra jag sök på em polis för att söka få någon reda på vart jag skulle gå en svänsk träffa jag men han ville ha två daler om han följde mig dit jag skulle men jag sade till honom att det brydde jag mig inte om att betala utan då går jag på ett hotäll och det fick bli så jag gick och fick mig ett trefligt rum på ett hotäll och såfde gått hela natten.?

Torsdagen den 26/6 1913

Tidigt på mårgonen steg jag upp och jorde mig i årdning för att söka reda på min bestämmelseplats som utan någon svårighet lyckades den första jag träffade var Lena (Vem var Lena? Hur och när hade de bestämt att träffas när Julle kom till Jamestown?) och jag kände gått ijän henne äfter fotografiet
 
Immigrerade:1913-06-23 New York, Jamestown.
Död:1914-12-24 Ullared, Sjö.Dödsorsak: Självmord. Lungsot?

Funnen på Stafsinge kyrkogård. Skuren i halsen.

Obducerades av Doktor H Rodhin i Falkenberg.
 

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1886 Födelse 1886-08-29 Nösslinge, Gällared
1890 3 år Systern Anna Elisabeth Persson/Olsson föds 1890-07-31 Ullared, Sjö 1:3
>1907 Militär från 1907-02-23 till 1908 Varberg
1912 26 år Fadern Olof Josua Persson dör 1912-11-17 Ullared, Sjö 1:3
1913 26 år Emigration 1913-06-06 Göteborg
1913 26 år Immigration 1913-06-23 New York, Jamestown
1914 28 år Död 1914-12-24 Ullared, Sjö
Julius Olsson i Jamestown